Gyerekfoglalkozások

GYEREKFOGLALKOZÁSOK 

A játék a gyerekek elsődleges örömforrási lehetősége, és ezzel együtt a legjobb tanulási módszer az életkori sajátosságaikból adódóan. Játék közben felfedez, utánoz, másol, gyakorol, logikai folyamatokat épít, társas kapcsolatai élénkülnek, együttműködő és szociális kompetenciái, társas együttműködése fejlődik. Ezzel egyidejűleg a mozgás, mint alaptevékenység foglal helyet életükben.

Nem utolsó sorban pedig megismerik kultúránkat, hiszen a népdalok, népi játékok, mondókák, történetek és ünnepek mind – mind identitásunk részeit képezik.

A Toppantó foglalkozások kielégítik az életkori sajátosságokból adódó igényeket és mindezt úgy, hogy közben a népzene, mondókák, népdalok segítik a fejlődésben őket.

Ezen túl középpontba kerül a gyermek lelke, pillanatnyi érzelmei, lelkiállapota. Igyekszem ezeket figyelembe véve alakítani a foglalkozásokat és ezekre reagálva haladni velük együtt előre egy közös úton. A foglakozás mindig egy közös, megnyugvós gyakorlattal zárul, ahol mindenki a saját érzéseit helyezheti előtérbe.

Less be a foglalkozásokba!